Praktyki studenckie w Rosji w St. Petersburgu we współpracy z Narodowym Instytutem Górniczym

Opublikowany 06.05.2019 | Komunikaty

Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk studenckich w Rosji/Sankt Petersburg. Zainteresowani studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o przygotowanie stosownych podań do 15.05.2019 r. i skierowanie ich do Dziekanatu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Decyzje dotyczące skierowania studentów na praktyki podejmowane będą komisyjnie.
Termin praktyk: 30.06 - 13.07.2019 r.
Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów:

  • student przynajmniej III roku ukończonych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
  • średnia z całego toku studiów,
  • czynny udział w życiu naukowym i społecznym Wydziału,
  • znajomość języka angielskiego,
  • znajomość języka rosyjskiego, mile widziana,
  • informacja o praktykach już odbytych w poprzednich latach.

Dokumenty:

  • ważny paszport minimum 6 miesięcy,
  • deklaracja ukończonego roku studiów wraz ze średnią z całego toku studiów,
  • podanie z zaznaczoną aktywnością naukową i społeczną,
  • potwierdzenie znajomości języków.

Student, który w latach ubiegłych uczestniczył w praktyce w St. Petersburgu nie ma możliwości ubiegać się o nią ponownie.

Komentarze wyłączone