Praktyki studenckie w Rosji

Opublikowany 03.04.2018 | Komunikaty

Praktyki studenckie w Rosji w St. Petersburgu we współpracy
z Narodowym Instytutem Górniczym

Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk studenckich w Rosji w St. Petersburgu. Zainteresowani  studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o przygotowanie stosownych podań do 13.04.2018 r. i skierowanie ich do Dziekanatu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Decyzje dotyczące skierowania studentów na praktyki podejmowane będą komisyjnie.

Termin praktyk: 02-12.07.2018 r.

Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów:

– student  przynajmniej III roku ukończonych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;

– średnia z całego toku studiów,

– czynny udział w życiu naukowym i społecznym Wydziału,

– znajomość języka angielskiego,

– znajomość języka rosyjskiego.

 

 

Dokumenty:

– ważny paszport minimum 6 miesięcy,

– deklaracja ukończonego roku studiów wraz ze średnią z całego toku studiów,

– podanie z zaznaczoną aktywnością naukową i społeczną,

– potwierdzenie znajomości języków.

 

Student, który w latach ubiegłych  uczestniczył w praktyce w St. Petersburgu nie ma możliwości ubiegać się o nią ponownie.

Komentarze wyłączone