Praktyki studenckie w Rosji

Opublikowany 03.04.2018 | Komunikaty
Praktyki studenckie w Rosji w St. Petersburgu we współpracy z Narodowym Instytutem Górniczym Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk studenckich w Rosji w St. Petersburgu. Zainteresowani  studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o przygotowanie stosownych podań do 13.04.2018 r. i skierowanie ich do Dziekanatu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Decyzje dotyczące skierowania studentów na praktyki podejmowane będą komisyjnie. Termin praktyk: 02-12.07.2018 r. Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów: - student  przynajmniej III roku ukończonych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych; - średnia z całego toku studiów, - czynny udział w życiu naukowym i społecznym Wydziału, - znajomość języka angielskiego, - znajomość języka rosyjskiego.     Dokumenty: - ważny paszport minimum 6 miesięcy, - deklaracja ukończonego roku studiów wraz ze średnią z całego toku studiów, - podanie z zaznaczoną aktywnością naukową i społeczną, - potwierdzenie znajomości języków.   Student, który w latach ubiegłych  uczestniczył w praktyce w St. Petersburgu nie ma możliwości ubiegać się o nią ponownie.

Komentarze wyłączone