Program edukacyjny GeoTalent

Opublikowany 09.05.2013 | Komunikaty
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. rozpoczyna realizację programu edukacyjnego  GeoTalent. Program został objęty Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. GeoTalent kierujemy do studentów zainteresowanych rozwojem w branży paliwowo-energetycznej, z kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziałach: Górnictwa, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Poprzez ustrukturyzowaną i stałą współpracę z uczelnią chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie kształcenia przyszłych absolwentów, pokazując jednocześnie wymagania i oczekiwania nowoczesnego rynku pracy. Zależy nam również na stałym transferze wiedzy pomiędzy kadrą naukową Akademii Górniczo-Hutniczej a praktykami PGNiG SA. Program składa się z kilku modułów, w tym m.in. z bezpłatnych warsztatów specjalistycznych prowadzonych przez ekspertów PGNiG SA na uczelni, bezpłatnego kursu branżowego języka angielskiego oraz programów rozwojowych dla studentów i absolwentów. W ramach GeoTalent proponujemy również studentom zaangażowanie w Program Ambasadorski, do którego obecnie rozpoczęliśmy rekrutację. W załączniku przesyłam ogłoszenie, które kierujemy do studentów zainteresowanych podjęciem roli Ambasadora. Program GeoTalent_PGNiG SA

Komentarze wyłączone