Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu o Honorową Szpadę SITPNiG 2012 dla Najlepszego Absolwenta WWNiG AGH

Opublikowany 31.01.2013 | Komunikaty
Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu o Honorową Szpadę SITPNiG 2012 dla Najlepszego Absolwenta WWNiG AGH W dniu 27 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG, podczas którego rozstrzygnięto VII edycję Konkursu o Honorową Szpadę SITPNiG za rok akademicki 2011/12. Następujące osoby, absolwenci WWNiG AGH w roku ak. 2011/12, były brane pod uwagę do nagrody:    
Lp. Nazwisko imię Data obrony Średnia ocen
1.

Hendel Jacek

10.09.2012

5,00

2.

Krzywoń Katarzyna

13.09.2012

4.80

3.

Hypsior Bartosz

10.07.2012

4.73

  Zwycięzcą został mgr inż. Jacek Hendel: średnia ocen z całego okresu studiów: 5,00. Notka o laureacie:   Pan mg inż. Jacek Hendel jest absolwentem kierunku górnictwo i geologia (tytuł inżynieria, średnia ocen 4,81) oraz inżynieria naftowa i gazownicza ? specjalność inżynieria gazownicza (tytuł magistra inżyniera, średnia ocen 5,0). 10 września 2012 roku, obronił z oceną bardzo dobra (5,0) pracę dyplomową magisterską ?Pilotowy projekt eksploatacji metanu z pokładów węgla?, której promotorem był dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. AGH (Grupa LOTOS S.A. uznała ją za jedną z dwóch najlepszych prac magisterskich na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu w roku 2012) oraz złożył z wyróżnieniem ?summa cum laude? egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobry (4,96). Przez cały okres studiów, tj. od drugiego do piątego roku, otrzymywał stypendium naukowe/rektora oraz stypendium Grupy LOTOS S.A. dla najlepszego studenta wydziału WWNiG. Ponadto, Pan Jacek Hendel jest obecnie na drugim roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku górnictwo i geologia. W październiku 2012 r. został stypendystą Fundacji PGNiG S.A. Ignacego Łukasiewicza, a w listopadzie 2012 Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO. Podczas studiów był aktywnym członkiem KN Geowiert, a przez rok pełnił funkcję przewodniczącego koła. Jest współautorem trzech artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz posteru przedstawionego na 23 Międzynarodowej Konferencji Naukowo ? Technicznej Oil&Gas 2012: Unconventional Natural Gas i Poland. Zdobył również III miejsce na 52 Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego. Pan Jacek Hendel, oprócz obowiązkowych praktyk (2010 r. ? PGNiG S.A. o. Zielona Góra, 2012 r. ? praktyka dyplomowa ? Główny Instytut Górnictwa w Katowicach), odbył w 2010 r. dwumiesięczny staż w Śląski Towarzystwie Wiertniczym ?Dalbis? (obecnie Grupa KOPEX S.A.). Od 1 października 2012 r., Pan Jacek Hendel jest asystentem w Katedrze Inżynierii Gazowniczej WWNiG AGH.    

Dodaj komentarz