Seminarium doktorskie mgra inż. Roberta Czarnoty

Opublikowany 18.04.2016 | Komunikaty

Serdecznie zapraszamy na seminarium doktorskie pana mgra inż. Roberta Czarnoty.

Proponowany temat rozprawy doktorskiej:
Zjawiska kapilarne i powierzchniowe w złożach ropy naftowej w świetle badań laboratoryjnych na rdzeniach skalnych
Autor: mgr inż. Robert Czarnota
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa
Seminarium odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 w sali 3 A4 o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

Komentarze wyłączone