Stypendia Rektora w roku akademickim 2017/2018

Opublikowany 03.10.2017 | Komunikaty
W załączeniu pismo dot. Stypendiów Rektora w roku akademickim 2017/2018, limity oraz wniosek o jego przyznanie. Wnioski należy drukować WYŁĄCZNIE DWUSTRONNIE. 3 stronę (z numerem konta bankowego) wniosku dołączają studenci, którzy starają się o stypendium po raz pierwszy oraz studenci, którzy zmienili nr konta bankowego. Wniosek_Stypendium_Rektora_2017 LimitySR SR2017Limity_Studia_Stacjonarne SR2017Limity_Studia_Niestacjonarne Studenci studiów niestacjonarnych mogą dostarczyć wniosek osobiście lub drogą pocztową (najlepiej listem priorytetowym zwykłym) na adres: Dziekanat Studiów Stacjonarnych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Komentarze wyłączone