Stypendia w roku akademickim 2011/12 – studia NIESTACJONARNE

Opublikowany 14.09.2011 | Komunikaty
Studentów zainteresowanych otrzymaniem pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe) informujemy, że z dniem 1 października 2011 r. ulega zmianie próg dochodowy uprawniający do otrzymywania  ww. świadczeń z kwoty 602 zł do kwoty 782,60 zł (na osobę w rodzinie). Przypominamy, że  termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2011/2012 upływa 19.09.2011 r. (poniedziałek). W związku ze zmianami w znowelizowanej USTAWIE z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stypendium za wyniki w nauce zostanie zastąpione przez stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dla 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów). W chwili obecnej trwają prace nad doprecyzowaniem sposobu i zasad jego otrzymania. Studenci, którzy w roku akademickim 2010/2011 osiągnęli średnią ocen ? 4,0 oraz do dnia 25.09.2011 r. uzyskali zaliczenie wszystkich przedmiotów, winni w terminie do 3 października 2011 r. złożyć w Dziekanacie indeks wraz w z wypisem ocen (załącznik). Wypis_ocen_niestacjonarne_2010_11

Dodaj komentarz