Stypendia za wyniki w nauce – studia niestacjonarne

Opublikowany 23.09.2010 | Komunikaty
Stypendia za wyniki w nauce - studia niestacjonarne Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce za rok akademicki 2009/2010 jest: a)  wszystkie zajęcia i egzaminy przewidziane planem studiów poprzedniego roku akademickiego zostały zaliczone i zdane do ostatniego dnia jesiennej sesji włącznie, tj. do dnia 26-09-2010 r. b)  zaliczeniu poprzedniego roku akademickiego z liczbą co najmniej 60 punktów i uzyskaniu odpowiednio wysokiej oceny średniej, obliczonej zgodnie z zapisami w aktualnie obowiązującym Regulaminie Studiów ? minimum 4,2. c)   przedłożeniu w Dziekanacie ? do pięciu dni roboczych po rozpoczęciu zajęć nowego roku studiów ? wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wraz z indeksem. Podanie o stypendium za wyniki w nauce

Dodaj komentarz