Stypendium Rektora – składanie wniosków

Opublikowany 18.10.2012 | Komunikaty
Zainteresowanych studentów prosimy o zapoznanie się z złączonym pismem dotyczącym procedury ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za odpowiednio wysoką średnią ocen. Stypendium Rektora 2012 W załączeniu wniosek o przyznanie stypendium oraz oświadczenie  (proszę drukować dwustronnie): Wniosek_styp_Rektora_2012

Dodaj komentarz