Stypendium Rektora – studia niestacjonarne

Opublikowany 18.09.2012 | Komunikaty
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - studia niestacjonarne (dla 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów). Studenci, którzy w roku akademickim 2011/2012 do dnia 23.09.2012 r. uzyskali zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz osiągnęli średnią ocen ? 4,0, winni w terminie do 3 października 2012 r. złożyć w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych indeks wraz w z wypisem ocen (załącznik). Wypis_ocen_niestacjonarne_2011_12

Dodaj komentarz