Szkolenia zagraniczne dla doktorantów

Opublikowany 03.02.2015 | Komunikaty
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w dwutygodniowych zagranicznych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dla-uczelni-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-oraz-instytutow-naukowych-badawczych-o-rozpoczeciu-procesu-rekrutacyjnego-uczestnikow-na-dwutygodniowe-zagraniczne-kursy-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow-z-zakresu-umiejetnosci-miekkich-niezbednych-do-wspolpracy-z-gospodarka-finansowanych-w-ramach-projektu-systemowego-wsparcie-systemu-zarzadzania-badaniami-naukowymi-i-ich-wynikami.htm Listy Kandydatów z Wydziałów, rekomendowanych do udziału w szkoleniu,po zarejestrowaniu w elektronicznym systemie rekrutacyjnym ePUAP proszę zgłaszać do Zespołu Studiów Doktoranckich w terminie do dnia 23 lutego 2015 r. Po wstępnej kwalifikacji listy kandydatów zostaną przekazane do Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW . Kandydaci z uczelni zostaną zaproszeni do drugiego etapu kwalifikacji przeprowadzanej przez komisję konkursową MNIiSW   Zaproszenie dla uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz instytutów naukowych/badawczych do udziału w programach szkoleniowo ? stażowych w zakresie energetyki jądrowej http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-dla-uczelni-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-oraz-instytutow-naukowych-badawczych-do-udzialu-w-programach-szkoleniowo-stazowych-w-zakresie-energetyki-jadrowej.html Rekomendowani kandydaci proszę zgłaszać się do dr inż. Michała Oettingena - WEiP, moettin@agh.edu.pl,  tel. 12 617 51 86 Zgłoszenia przyjmowane bedą do 23 lutego 2014 r. Po wstępnej kwalifikacji listy kandydatów zostaną przekazane do Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW . Kandydaci z uczelni zostaną zaproszeni do drugiego etapu kwalifikacji przeprowadzanej przez komisję konkursową MNIiSW.

Komentarze wyłączone