Zmiana terminu – Szkolenie pt. ?Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego w inżynierii gazowniczej? dla studentów kierunku INiG

Opublikowany 16.10.2012 | Komunikaty

Zmiana terminu - Szkolenie pt. ?Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego w inżynierii gazowniczej? dla studentów kierunku  INiG studiów stacjonarnych

Szkolenie pt. ?Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego w inżynierii gazowniczej ? od modelowania eksploatacji złóż i magazynów gazu po transport i dystrybucję?. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną techniki budowy modeli numerycznych złóż, modeli płynów złożowych oraz symulacji eksploatacji złóż i magazynów gazu ziemnego oraz projektowania i modelowania przepływu gazu ziemnego w sieciach gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia. Szkolenie w odbywa się w ramach projektu ?Inżynieria Naftowa i Gazownicza ? odpowiedzią na nowe wyzwania gospodarki opartej na wiedzy? i przeznaczone jest dla studentów kierunku INiG WWNiG. Maksymalna ilość osób na kursie ? 20. Terminy zajęć zostaną ustalone po skompletowaniu grupy. Czas trwania zajęć: 30 godzin dydaktycznych. Zapisy: pok. 501, V piętro, paw. A4 22.10.2012 r. (poniedziałek), godz. 9.00 ? decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodaj komentarz