Szkolenie pt. „Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego w inżynierii gazowniczej… dla studentów INiG

Opublikowany 13.01.2011 | Komunikaty

Szkolenie pt. „Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego w inżynierii gazowniczej – od modelowania eksploatacji złóż i magazynów gazu po transport i dystrybucję”.

W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną techniki budowy modeli numerycznych złóż, modeli płynów złożowych oraz symulacji eksploatacji złóż i magazynów gazu ziemnego oraz projektowania i modelowania przepływu gazu ziemnego w sieciach gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.

Szkolenie w odbywa się w ramach projektu ?Inżynieria Naftowa i Gazownicza ? odpowiedzią na nowe wyzwania gospodarki opartej na wiedzy? i przeznaczone jest dla studentów kierunku INiG WWNiG.

 Maksymalna ilość osób na kursie ? 20.

Terminy zajęć zostaną ustalone po skompletowaniu grupy.

Zajęcia prowadzone będą przez:
Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. AGH
mgr inż. Łukasz Klimkowski
mgr inż. Tomasz Włodek

 Zapisy:
 Dziekanat Studiów Stacjonarnych
Poniedziałek, 17.01.2011 r., godz. 11.00

Dodaj komentarz