Szkolenie pt. „Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego w inżynierii gazowniczej… dla studentów INiG

Opublikowany 13.01.2011 | Komunikaty
Szkolenie pt. "Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego w inżynierii gazowniczej - od modelowania eksploatacji złóż i magazynów gazu po transport i dystrybucję". W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną techniki budowy modeli numerycznych złóż, modeli płynów złożowych oraz symulacji eksploatacji złóż i magazynów gazu ziemnego oraz projektowania i modelowania przepływu gazu ziemnego w sieciach gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia. Szkolenie w odbywa się w ramach projektu ?Inżynieria Naftowa i Gazownicza ? odpowiedzią na nowe wyzwania gospodarki opartej na wiedzy? i przeznaczone jest dla studentów kierunku INiG WWNiG.  Maksymalna ilość osób na kursie ? 20. Terminy zajęć zostaną ustalone po skompletowaniu grupy. Zajęcia prowadzone będą przez: Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. AGH mgr inż. Łukasz Klimkowski mgr inż. Tomasz Włodek  Zapisy:  Dziekanat Studiów Stacjonarnych Poniedziałek, 17.01.2011 r., godz. 11.00

Dodaj komentarz