Wybrano Prodziekanów oraz Delegata do Senatu AGH

Opublikowany 28.04.2016 | Komunikaty

Informujemy, że na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 27 kwietnia 2016 roku wybrano Prodziekanów i Delegata do Senatu AGH.
W wyniku głosowania zostali wybrani:
Barbara ULIASZ-MISIAK ? Prodziekan Wydziału ds. Nauki
Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA ? Prodziekan Wydziału ds. Studiów Stacjonarnych
Adam SZURLEJ – Prodziekan Wydziału ds. Studiów Niestacjonarnych
Andrzej GONET – Delegat do Senatu AGH z grupy nauczycieli akademickich Wydziału będących profesorami i doktorami habilitowanymi

Pliki do pobrania:

Komentarze wyłączone