wykład Sz. Pani Dr Heike Strauss z TU Bergakademie Freiberg ? Institut für Bohrtechnik und Fluidbergbau

Opublikowany 31.05.2011 | Komunikaty
ZAPROSZENIE Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu zaprasza Pracowników i Studentów na wykład

Sz. Pani Dr. Heike Strauss z TU Bergakademie Freiberg ? Institut für Bohrtechnik und Fluidbergbau

pt. Formation Damage Return Permeability Tests under dynamic conditions Termin i miejsce wykładu: poniedziałek, 06.06.2011, godz. 13.oo, sala 3 (audytorium) paw. A4   Wykład finansowany jest w ramach programu UE Kapitał Ludzki ? projekt: ?Inżynieria Naftowa i Gazownicza ? odpowiedzią na nowe wyzwania gospodarki opartej na wiedzy? POKL.04.01.01-00-362/08-00  

Dodaj komentarz