Wysokości świadczeń poszczególnych form pomocy materialnej w roku 2014/2015

Opublikowany 16.10.2014 | Komunikaty

Zainteresowanych studentów prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem Prorektora ds. Studnickich

Pomoc_materialna_2014_2015

Stypendium_Rektora

Srednie_Stacjonarne

Srednie_Niestacjonarne

Wniosek_Stypendium_Rektora (wnioski prosimy drukować dwustronnie)

Komentarze wyłączone