Zmiana terminu przyjęć studentów przez Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych

Opublikowany 25.04.2017 | Komunikaty

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
Dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa

przyjmuje studentów

Wtorek: 1300 – 1400

Czwartek: 1300 – 1400

Komentarze wyłączone