Nowa specjalność z programu POWER 3.5 – Geoinżynieria i Geotermia

www.dreamsart.pl Niska cena ropy powoduje, że mniejsze przedsiębiorstwa wiertnicze przebranżawiają się na wiercenia płytkie w związku z czym uzasadnione jest stworzenie specjalności dotyczącej wierceń płytkich i prac bezwykopowych. W związku z rozwojem urbanistyki oraz dużym naciskiem ze strony Państwa i Unii Europejskiej na ochronę środowiska, coraz większą popularność uzyskały rozwiązania geoinżynieryjne, do których można zaliczyć przewierty sterowane pod budynkami, drogami, rzekami, torami kolejowymi. Światowe postępy w dziedzinie wykorzystania energii temperaturowej idą w kierunku nie tylko otworowych wymienników ciepła, ale również energetycznych pali nośnych (tzw. termopali). Są to pale, wewnątrz których znajdują się rurki z nośnikiem ciepła. Jest to nowość na rynku polskim, w związku z czym nie ma jeszcze specjalistów w przemyśle, natomiast Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu posiada zaplecze naukowo-dydaktyczne niezbędne do przygotowania przyszłych specjalistów w tym zakresie. Obecnie powstają również nowe instalacje geotermalne, do których możemy zaliczyć zarówno otworowe wymienniki ciepła w celu wykorzystania energii do celów grzewczych, chłodniczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Postaje również coraz więcej głębokich otworów geotermalnych do eksploatacji wód geotermalnych dla celów rekreacji, balneoterapii oraz dla ciepłowni geotermalnych. Propozycja utworzenia nowej specjalności wiąże się z analizą rynku, która wyraźnie pokazuje jak ważne jest przygotowanie specjalistów z zakresu Geoinżynierii oraz Geotermii.

Strona główna Projektu na Akademii Górniczo-Hutniczej »

User Rating : ( votes)