Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem naszego Wydziału:

Informator_WWNiG .pdfpobrane

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu jest kontynuatorem kształcenia kadr inżynierskich dla potrzeb wiertnictwa i kopalnictwa naftowego rozpoczętej na Wydziale Górniczym. Już w 1923 roku powołano Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty. Dalszy rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej zaowocował powołaniem Wydziału Wiertniczo-Naftowego 12 lipca 1967 roku przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Ostatnio w ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wydział został zakwalifikowany do kategorii "A". Aktualnie struktura organizacyjna Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu jest następująca
 • Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii,
 • Katedra Inżynierii Naftowej,
 • Katedra Inżynierii Gazowniczej,
 • Biuro Administracyjne Wydziału,
Wydział posiada wszystkie uprawnienia akademickie, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - inżynierskie, II stopnia - magisterskie i III stopnia - doktoranckie (obecnie Szkoła Doktorska AGH) oraz studia podyplomowe. Wydział kształci studentów na na dwóch kierunkach w ramach dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowew specjalnościach (od II stopnia studiów):
  • Geoinżynieria i geotermia
  • Wiertnictwo i geoinżynieria
  • Eksploatacja złóż surowców płynnych
  • Zagospodarowanie i ochrona wód
  • Gazownictwo Ziemne
 • Inżynieria Naftowa i Gazowniczaw specjalnościach:
  • Wiertnictwo naftowe
  • Inżynieria gazownicza
  • Inżynieria naftowa
Przy Wydziale działają cztery koła naukowe: Oraz sekcja studencka SPE.