Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem naszego Wydziału:

Informator_WWNiG .pdfpobrane

 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu jest kontynuatorem kształcenia kadr inżynierskich dla potrzeb wiertnictwa i kopalnictwa naftowego rozpoczętej na Wydziale Górniczym. Już w 1923 roku powołano Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty. Dalszy rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej zaowocował powołaniem Wydziału Wiertniczo-Naftowego 12 lipca 1967 roku przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Ostatnio w ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wydział został zakwalifikowany do kategorii ?A?.

Aktualnie struktura organizacyjna Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu jest następująca

 • Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii,
 • Katedra Inżynierii Naftowej,
 • Katedra Inżynierii Gazowniczej,
 • Biuro Administracyjne Wydziału,
 • Dziekanat.

Wydział posiada wszystkie uprawnienia akademickie, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia ? inżynierskie, II stopnia ? magisterskie i III stopnia ? doktoranckie oraz studia podyplomowe.
Wydział kształci studentów na kierunkach:

 • Górnictwo i Geologia w specjalnościach:
  • Wiertnictwo i geoinżynieria
  • Eksploatacja złóż surowców płynnych
  • Zagospodarowanie i ochrona wód
  • Ochrona środowiska w gospodarce
  • Gazownictwo Ziemne
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza w specjalnościach:
  • Wiertnictwo naftowe
  • Inżynieria gazownicza
  • Inżynieria naftowa

Studia doktoranckie są realizowane w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, a studia podyplomowe są dopasowane do bieżących potrzeb słuchaczy.