Dokumenty

Przepisy regulujące zasady rekrutacji w roku akademickim 2015/2016
  • Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016.
  • Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego - tekst ujednolicony Uchwały nr 97/2012 zmieniony Uchwałą nr 70/2014.
  • Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora AGH w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2011 w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych AGH.
  • Zarządzenie Nr 28/2011 Rektora AGH w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych AGH.