Egzamin wstępny

Termin – studia niestacjonarne: 16 września 2017 r.:
1) kierunek GiG – 10.00 – 11.30, sala 327, pawilon A-4,
2) kierunek INiG – 12.00 – 13.30, sala 327, pawilon A-4.

Zestaw zagadnień egzaminu wstępnego  dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin dotyczy kandydatów na studia II stopnia