Egzamin wstępny

Zestaw zagadnień egzaminu wstępnego  dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin dotyczy kandydatów na studia II stopnia