Kalendarz rekrutacyjny

Kalendarz rekrutacji letniej 2016/2017

Dla wszystkich stopni i form studiów:

Rozpoczęcie pracy WKR:
13 czerwca 2016 r., godz. 9:00
Przerwa wakacyjna:
od 25 lipca do 31 sierpnia 2016 r.
Zakończenie pracy WKR:
30 września 2016 r., godz. 15:00

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:
od 1 czerwca 2016 r., godz. 9:00
do 8 lipca 2016 r., godz. 15:00
Egzamin wstępny z matematyki:*
8 lipca 2016 r., godz. 15:00
Wstępna kwalifikacja kandydatów:
12 lipca 2016 r., ogłoszenie wyników o godz. 15:00
Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, wpisy:
od 13 do 22 lipca 2016 r. (w tym sobota 16 lipca)
Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego pierwszego:
22 lipca 2016 r., godz. 15:00

* – dotyczy osób posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 1-6 lub 2-5 oraz z wykształceniem uzyskanym za granicą

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:
od 1 czerwca 2016 r., godz. 9:00
do 13 lipca 2016 r., godz. 15:00
Egzamin wstępny z matematyki:*
8 lipca 2016 r., godz. 15:00
Wstępna kwalifikacja kandydatów:
14 lipca 2016 r., ogłoszenie wyników o godz. 17:00
Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, wpisy:
od 15 do 22 lipca 2016 r. (w tym sobota 16 lipca)
Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego:
22 lipca 2016 r., godz. 15:00

* – dotyczy osób posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 1-6 lub 2-5 oraz z wykształceniem uzyskanym za granicą

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:
od 1 czerwca 2016 r., godz. 9:00

do 12 września 2016 r., godz. 15:00

Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną:
od 1 do 10 września 2016 r. (do godz. 15:00)
Przeprowadzanie egzaminów wstępnych:
13 września 2016 r.
Wstępna kwalifikacja kandydatów:
14 września 2016 r., ogłoszenie wyników o godz. 15:00
Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, wpisy:
od 15 do 24 września 2016 r. (sobota)
Ogłoszenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej:
19 września 2016 r., godz. 9:00

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:
od 1 czerwca 2016 r., godz. 9:00
do 15 września 2016 r., godz. 15:00
Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną:
od 1 do 15 września 2016 r.
Przeprowadzanie egzaminów wstępnych:
16, 17 września 2016 r. (sobota)
Wstępna kwalifikacja kandydatów
20 września 2016 r., ogłoszenie wyników o godz. 15:00
Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, wpisy
od 21 do 28 września 2016 r. (w tym sobota 24 września)

 

Źródło: http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/kalendarz-rekrutacyjny/kalendarz-rekrutacji-letniej/