Kalendarz rekrutacyjny

Kalendarz rekrutacji zimowej 2017/2018

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych, natomiast na studia niestacjonarne drugiego stopnia - w jednym cyklu. Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja rozpocznie się w dniu 2 stycznia 2018 r. (godz.9:00). Dyżury komisji rekrutacyjnych rozpoczną się w dniu 26 stycznia 2018 r., a zakończą się 17 lutego 2018 r. Odbywać się będą w godzinach 9:00-15:00 w dni robocze oraz wybrane soboty . Ogłoszenie wyników następować będzie o godzinie 15:00.

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji
Cykl rekrutacyjny 1
Cykl rekrutacyjny 2
Składanie deklaracji w systemie e-Rekrutacja
od 2 stycznia 2018 do 1 lutego
od 7 do 12 lutego
Egzaminy wstępne
2, 5 lutego (piątek, poniedziałek)
13 lutego (wtorek)
Wstępna kwalifikacja kandydatów
6 lutego (wtorek)
14 lutego (środa)
Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia
od 7 do 12 lutego
od 15 do 16 lutego
Wpisy na studia
od 7 do 12 lutego
od 15 do 16 lutego