Kierunki i limity

Kierunki studiów

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu oferuje studia pierwszego oraz drugiego stopnia na dwóch kierunkach:

 • Górnictwo i Geologia w specjalnościach:
  • Wiertnictwo i geoinżynieria
  • Eksploatacja złóż surowców płynnych
  • Zagospodarowanie i ochrona wód
  • Ochrona środowiska w gospodarce
  • Gazownictwo Ziemne
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza w specjalnościach:
  • Wiertnictwo naftowe
  • Inżynieria gazownicza
  • Inżynieria naftowa

Specjalności są realizowane podczas studiów II stopnia.

Studia doktoranckie są realizowane w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska.

Studia podyplomowe

Limity przyjęć

Planowane limity miejsc na poszczególnych kierunkach:

Kierunek
Pierwszy stopień studiów*
Drugi stopień studiów**

Górnictwo i Geologia
120
150

Inżynieria Naftowa i Gazownicza
120
90

* – rekrutacja letnia
** – rekrutacja zimowa