Opłaty

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

W rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 dla pojedynczej deklaracji kierunku opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 75 zł.
W przypadku studiów pierwszego stopnia łączna opłata rekrutacyjna jest równa iloczynowi liczby deklarowanych kierunków oraz kwoty 75 zł.

Opłata za legitymację

Po zakwalifikowaniu się na dany kierunek studiów, przed wpisem należy wnieść opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł) na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja. Opłata nie jest pobierana od osób, które już posiadają legitymację AGH.

Opłaty za studia stacjonarne

Dotyczą drugiego i kolejnych kierunków studiów.
Wysokość opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 reguluje Zarządzenie Nr 17/2015 Rektora AGH.

Opłaty za studia niestacjonarne

Kraków
Stopień studiów
Rok studiów
Kierunek
Opłata za semestr
pierwszy (inżynierskie)
I, II, III, IV
INiG, GiG
1700 zł
drugi (magisterskie)
I, II
INiG, GiG
2100 zł
ZOD Krosno
Stopień studiów
Rok studiów
Kierunek
Opłata za semestr
pierwszy (inżynierskie)
I, II, III, IV
INiG, GiG
1800 zł

(Kliknij aby rozwinąć)