Progi punktowe

Poniżej publikujemy wysokości progów punktowych na studia stacjonarne pierwszego stopnia, które obowiązywały w rekrutacji podstawowej w poprzednich latach. Liczba osób na miejsce na poszczególne kierunki, notowana w analogicznym okresie, dostępna jest tutaj.

Jednocześnie informujemy, że progi punktowe są ustalane rokrocznie niezależnie od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość zależy między innymi od liczby kandydatów oraz osiągniętych przez nich wyników egzaminu maturalnego.
Podane dane mają charakter jedynie informacyjny.

Próg punktowy w danym roku
 Kierunek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Górnictwo i Geologia 200 330 485 696 395 504 352
 Inżynieria Naftowa i Gazownicza 360 600 762 820 840 700 686

Źródło: http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/informacje-podstawowe/progi-punktowe/progi-punktowe-studia-stacjonarne-pierwszego-stopnia/