Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Organami pomocniczymi Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji są Wydziałowe Zespoły ds. Rekrutacji jednostek odpowiedzialnych za kształcenie na danym kierunku studiów, zwane dalej „WZR”. Na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu do Wydziałowego Zespołu ds. Rekrutacji należą: dr hab. inż. Czesław Rybicki, prof. AGH dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa dr hab. inż. Adam Szurlej, prof AGH dr hab. inż.  Paweł Wojnarowski, prof. AGH dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH