Society of Petroleum Engineers

SPE 3Powstałe w roku 1957 Stowarzyszenie SPE skupia obecnie ponad 100 tysięcy członków ? inżynierówi specjalistów naftowych ze 140 krajów świata. Society of Petroleum Engineers grupuje specjalistów z firm i koncernów naftowych, instytucji badawczych oraz uniwersytetów technicznych działających w obszarze przemysłu naftowego i gazowniczego. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie możliwości zbierania, rozpowszechniania i wymiany informacji naukowo-technicznej w dziedzinie poszukiwań i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz innych płynów eksploatowanych otworami wiertniczymi. Równocześnie poprzez realizację programu dąży się do podnoszenia poziomu kwalifikacji oraz etyki zawodowej członków. Stowarzyszenie osiąga powyższe cele dzięki organizacji spotkań, konferencji, wystaw, kursów i publikacji z zakresu rozpoznania i eksploatacji złóż płynnych a szczególnie ropy naftowej i gazu ziemnego. Corocznie jest organizowanych kilkadziesiąt konferencji. SPE 2Oddział Sekcji Polskiej SPE (powstały w roku 1992) umożliwia członkom i sympatykom wysłuchanie interesujących wykładów, organizowanych w kraju przez Rade Wykonawcza Sekcji, wygłaszanych przez światowych specjalistów z różnych dziedzin związanych z przemysłem naftowym. Z reguły są to DistinguishedLecturers - wybrani przez SPE wykładowcy z różnych firm i ośrodków naukowych prezentujących najnowsze osiągnięcia techniczne w przemyśle naftowym. Jest to również okazja do kontaktu, dyskusji i wymiany doświadczeń na najbardziej aktualne problemy techniczne i badawcze. Należy zaznaczyć, ze każdy członek SPE otrzymuje w ramach składki miesięcznik Journal of Petroleum Technology (w wersji drukowanej lub elektronicznej) oraz aktualne informacje o wszystkich ważniejszych światowych spotkaniach, wystawach, kursach, konferencjach naftowych organizowanych w różnych regionach świata. Członkowie SPE maja możliwość nabywania ze zniżka literatury naukowo-technicznej, podręczników, poradników. Każdy członek SPE może być uczestnikiem dyskusji poprzez sieć, należąc do wybranej przez siebie grupy tematycznej TIG (Technical InterestGroup).