Studia

Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, a także studia podyplomowe i doktoranckie (III stopnia). Specjalności są dostępne na studiach II stopnia (magisterskich).

Kierunki kształcenia i specjalności

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Specjalnośći:

? Wiertnictwo i geoinżynieria ? Eksploatacja złóż surowców płynnych ? Gazownictwo ziemne ? Ochrona środowiska w gospodarce ? Ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazownictwie ? Zagospodarowanie i ochrona wód

Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Specjalnośći:

? Wiertnictwo naftowe ? Inżynieria naftowa ? Inżynieria gazownicza

Studia podyplomowe

Studia doktoranckie

? w dyscyplinie Górnictwo i geologia inżynierska