Studia

Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, a także studia podyplomowe i doktoranckie (III stopnia). Specjalności są dostępne na studiach II stopnia (magisterskich).

Kierunki kształcenia i specjalności

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Specjalnośći:

? Wiertnictwo i geoinżynieria
? Eksploatacja złóż surowców płynnych
? Gazownictwo ziemne
? Ochrona środowiska w gospodarce
? Ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazownictwie
? Zagospodarowanie i ochrona wód

Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Specjalnośći:

? Wiertnictwo naftowe
? Inżynieria naftowa
? Inżynieria gazownicza

Studia podyplomowe

Studia doktoranckie

? w dyscyplinie Górnictwo i geologia inżynierska