Pomoc materialna

System pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogi losowe. Szczegółowe informacje na w/w temat w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej.

Pomoc materialna w roku akademickim 2017/2018:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Dokumenty wielostronicowe prosimy o drukowanie dwustronne !!!