Opłaty za studia

Uchwałą nr 20/2016 Rady Wydziału z dnia 18-04-2016 opłaty za semestr w roku akademickim 2016/2017 wynoszą:
Kraków
Stopień studiów
Rok studiów
Kierunek
Opłata za semestr
pierwszy (inżynierskie)
I, II, III, IV
INiG, GiG
1700 zł
drugi (magisterskie)
I, II
INiG, GiG
2100 zł
ZOD Krosno
Stopień studiów
Rok studiów
Kierunek
Opłata za semestr
pierwszy (inżynierskie)
III, IV
INiG, GiG
1800 zł

(Kliknij aby rozwinąć)

INiG - Inżynieria Naftowa i Gazownicza GiG - Górnictwo i Geologia

Wpłat należy dokonywać na konto WWNiG:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Bank Pekao S.A. Oddział Kraków Nr rach.: 07  1240  4722  1111  0000  4860  1984

do dnia:
  • 30 września 2016 r. za semestr zimowy,
  • 15 marca 2017 r. za semestr letni.

Potwierdzenia wpłat

Czytelne kserokopie odcinków opłat za każdy semestr należy dostarczać do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych: - osobiście (budynek A-1 pok. 104 - Dziekanat Studiów Niestacjonarnych) lub - faxem (12-633-80-58) lub - e-mailem na adres: jakoziol@agh.edu.pl Ewentualne pytania proszę kierować do Dziekanatu - numer 12-617-22-00.

Dokumenty do pobrania