Plany Studiów

Kierunek: Górnictwo i Geologia

 • Plan PG16_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed 01.10.2017 r.)
 • Plan PG17_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 01.10.2017 r.)
 • Plan_PGGO19_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 01.10.2019 r.)
 • Plan PGM17_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 27.02.2017 r.)
 • Plan PGM18_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 26.02.2018 r.)
 • Plan_PGGO19_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 24.02.2020 r.)

Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza

 • Plan_PI_16_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed 01.10.2017 r.)
 • Plan_PI_17_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 01.10.2017 r.)
 • Plan_PING19_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 01.10.2019 r.)
 • Plan PIM17_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 27.02.2017 r.)
 • Plan PIM18_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 26.02.2018 r.)
 • Plan_PING19_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 24.02.2020 r. oraz specjalności Geoinżynieria i Geotermia od 25.02.2019 r. )