Plany Studiów

Kierunek: Górnictwo i Geologia

  • Plany PG16_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed 01.10.2017 r.)
  • Plany PG17_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 01.10.2017 r.)
  • Plany PGM17_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 27.02.2017 r.)
  • Plany PGM18_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 26.02.2018 r.)

Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza

  • Plany PI16_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed 01.10.2017 r.)
  • Plany PI17_I_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 01.10.2017 r.)
  • Plany PIM17_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 27.02.2017 r.)
  • Plany PIM18_II_st (obowiązuje studentów rozpoczynających studia 26.02.2018 r.)