Katedry

Katedra Inżynierii Gazowniczej

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy

Katedra Inżynierii Naftowej

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa

Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski