Katedra Inżynierii Gazowniczej

Strona internetowa Katedry: www.kig.wnaft.agh.edu.pl

Kierownik Katedry

Mariusz Łaciak, dr hab. inż., prof. nadzwyczajny AGH

Samodzielni pracownicy naukowi

Jakub Siemek, prof. zw. dr hab. inż., czł. koresp. PAN i PAU, DHC
Maciej Kaliski, prof. dr hab. inż.
Stanisław Nagy, prof. dr hab. inż.
Czesław Rybicki, dr hab. inż., prof. nadzwyczajny AGH
Adam Szurlej, dr hab. inż.
Jarosław Ślizowski, dr hab. inż., prof. nadzwyczajny AGH

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Jan Barbacki, mgr inż.
Jacek Blicharski, dr inż.
Karol Dąbrowski, dr
Jacek Hendel, mgr inż.
Piotr Janusz, dr inż.
Łukasz Klimkowski, dr inż.
Szymon Kuczyński, mgr inż.
Krystian Liszka, dr inż.
Andrii Oliinyk, mgr inż.
Krzysztof Polański, mgr inż.
Karolina Serbin, dr inż.
Rafał Smulski, dr inż.
Tomasz Włodek, mgr inż.

Pracownicy administracyjno-techniczni

Anna Kuźniar-Klimkowska, mgr inż.
Michał Łaśko
Angelika Węgrzynek, mgr

Emerytowani pracownicy

Wiesław Jarząbek
Stanisław Łuczyński, dr inż.
Czesława E. Ropa, dr inż.
Stanisław Wilk, dr hab inż., prof. AGH