Katedra Inżynierii Naftowej

Kierownik Katedry

Jerzy Stopa, prof. dr hab. inż.

Samodzielni pracownicy naukowi

Stanisław Rychlicki, prof. dr hab. inż.
Stanisław Dubiel, prof. dr hab. inż.
Zbigniew Fąfara, dr hab. inż.
Kazimierz Twardowski, prof. dr hab. inż.
Barbara Uliasz-Misiak, dr hab. inż.
Jan Macuda, dr hab.  inż.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Piotr Kosowski, dr inż.
Joanna Lewandowska, mgr inż.
Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, dr
Włodzimierz Miska, mgr inż.
Paweł Pyrzak, mgr inż.
Tadeusz Solecki, dr inż.
Jacek Traple, dr inż.
Bogumiła Winid, dr inż.
Elżbieta Wojna-Dyląg, dr inż.
Albin Wojnar, mgr inż.
Paweł Wojnarowski, dr hab. inż.
Danuta Zagrajczuk, dr inż.
Ewa Knapik, mgr inż.
Joanna Przybyłowicz, mgr inż.
Adam Zubrzycki, dr inż.

Pracownicy administracyjno-techniczni

Dorota Duda, inż.
Zbigniew Sztymar, mgr inż.
Krzysztof Żurawski