Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

Strona internetowa Katedry: www.kwig.wnaft.agh.edu.pl

Kierownik Katedry

Jan Ziaja, dr hab. inż.

Samodzielni pracownicy naukowi

Andrzej Gonet, prof. dr hab. inż.
Stanisław Stryczek, prof. dr hab. inż.
Tomasz Śliwa, dr hab. inż.
Rafał Wiśniowski, prof. dr hab. inż.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Angelika Druzgała, mgr inż.
Aleksandra Jamrozik, dr inż.
Dariusz Knez, dr inż.
Iwona Kowalska-Kubsik, dr inż.
Małgorzata Formela, mgr inż.
Robert Rado, dr inż.
Mirosław Rzyczniak, dr inż.
Krzysztof Skrzypaszek, dr inż.
Aneta Sapińska-Śliwa, dr inż.
Ewa Słupek, mgr inż.
Iwona Szlązak, mgr inż.
Przemysław Toczek, mgr inż.
Sławomir Wysocki, dr
Paweł Zapiór, mgr inż.
Dagmara Zeljaś, dr inż.
Albert Złotkowski, mgr inż.
Adam Zwierzyński, dr inż.

Pracownicy administracyjno-techniczni

Krzysztof Haładyna
Elżbieta Lis, mgr inż.

Emerytowani pracownicy

Jan Artymiuk, dr inż.
Stanisław Bednarz, dr inż.
Danuta Bielewicz, prof. dr hab. inż.
Marek Capik, dr inż.
Wacław Chrząszcz, dr inż.
Lucyna Czekaj, dr
Jolanta Pawlikowska – Kostur, mgr inż.

Katedra Wiertnictwa na Wydziale Górniczym istniała od 1923 r., obecnie jako Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii w strukturze Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu kontynuuje i prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą skupiającą się na następujących zagadnieniach:
1. projektowania naftowych otworów wiertniczych: poszukiwawczych, rozpoznawczych, badawczych, eksploatacyjnych z uwzględnieniem otworów kierunkowych;
2. techniki i technologii wierceń wykonywanych dla potrzeb górnictwa podziemnego, odkrywkowego i skalnego;
3. projektowania i doboru technologii wierceń hydrogeologicznych i studziennych;
4. projektowanie otworów dla potrzeb podziemnego magazynowania substancji płynnych;
5. nowoczesnych technik i technologii bezwykopowych;
6. mechaniki zwiercania skał;
7. optymalizacji parametrów technologii wiercenia otworów;
8. doboru środków chemicznych i opracowania receptur płuczek i cieczy roboczych oraz doboru metod oczyszczania płuczek wiertniczych;
9. opracowania receptur zaczynów uszczelniających stosowanych w wiertnictwie, w geotechnice, hydrotechnice i geoenergetyce;
10. geoinżynieryjnych metod wzmacniania i uszczelniania górotworu, stabilizacji skarp i zboczy;
11. badania reologii płynów wiertniczych;
12. interpretacja opróbowań warstw ropo-, gazo- i wodonośnych rurowymi próbnikami złoża;
13. interpretacja intensyfikacji przypływu płynu złożowego po odwierceniu skały zbiornikowej;
14. opracowania sposobów udostępniania energii geotermicznej poprzez otwory geotermalne i otworowe wymienniki ciepła, a także magazynowania ciepła w górotworze;
15. ochrony środowiska w udostępnianiu i użytkowaniu surowców mineralnych i energetycznych;
16. unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów wiertniczych i cieczy pozabiegowych powstających podczas wierceń zarówno w warunkach lądowych jak i morskich;
17. badania i projektowania wiertniczych systemów wyciągowych, podzespołów urządzeń i maszyn wiertniczych dla wierceń lądowych i morskich oraz narzędzi, elementów przewodu, osprzętu wiertniczego i wydobywczego.

Ponadto pracownicy Katedry wykonują prace dotyczące komputerowego oprogramowania w/w zagadnień. W dyspozycji katedry, oprócz własnych oryginalnych programów komputerowych, znajdują się komputerowe oprogramowanie wiertnicze firm Landmark i Schlumberger.
W Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie znajdują się osiem laboratoriów, które służą zarówno wykonywaniu ekspertyz przemysłowych, badaniom naukowym, a także procesowi dydaktycznemu.