Projekty

aghuis Tytuł projektu:  Multifield C02 Storage for Environment and Energy Akronim: MUSE PROGRAM POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA, REALIZOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Nr umowy Pol-Nor/235294/99/2014 Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa Adres strony projektu: http://www.co2-muse.com/ ngff Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. ---------------------------- hygen Tytuł projektu:  Compressed Natural Gas Home Refueling Station KIC InnoEnergy;  7.7.190.70130 Kierownik projektu:  dr hab. inż Mariusz Łaciak ---------------------------- ekolup Tytuł projektu:  "Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków" Akronim: EKOŁUPKI PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS ? POLSKI GAZ ŁUPKOWY Nr umowy: BG1/EKOŁUPKI/13 Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Macuda, prof . nadzw. pgnigaghdd ---------------------------- polskitechn Tytuł projektu:  " Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych? Akronim: ResDev PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS ? POLSKI GAZ ŁUPKOWY Nr umowy: BG1/ResDev/13 Kierownik projektu: dr hab. inż. Czesław Rybicki, prof . nadzw. ---------------------------- ncbragh Tytuł projektu:  " Zintegrowany model inżynierii złożowej do eksploatacji złóż gazu w łupkach? Akronim: IRES PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS ? POLSKI GAZ ŁUPKOWY Nr umowy: BG1/IRES/13 Kierownik projektu: prof.  dr hab. inż. Stanisław Nagy ires ---------------------------- opidril1 Tytuł projektu:  ?Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertnicznych i cementowania otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż  gazu łupkowego.? Akronim:  OPTIDRILLTEC PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS ? POLSKI GAZ ŁUPKOWY Nr umowy: BG1/OPTIDRILLTEC/13 Kierownik projektu: prof.  dr hab. inż. Rafał Wiśniowski optidrill2 ---------------------------- diox1 Tytuł projektu : ?Opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2 na drodze analiz numerycznych badan eksperymentalnych? Akronim:  DIOX4SHELL PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS II? POLSKI GAZ ŁUPKOWY Nr umowy: BG2/DIOX4SHELL/14 Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Knez diox2 ---------------------------- eit Tytuł projektu: European?s Unconventional Natural Gas Laboratory, UNGASLAB Program w jakim projekt jest realizowany wraz z numerem umowy: 7.7.190.7011/W-30  KIC InnoEnergy SE Innovation Project Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy