Projekty

aghuis

Tytuł projektu:  Multifield C02 Storage for Environment and Energy

Akronim: MUSE

PROGRAM POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA, REALIZOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Nr umowy Pol-Nor/235294/99/2014

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa

Adres strony projektu: http://www.co2-muse.com/

ngff
Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

—————————-

hygen

Tytuł projektu:  Compressed Natural Gas Home Refueling Station

KIC InnoEnergy;  7.7.190.70130

Kierownik projektu:  dr hab. inż Mariusz Łaciak

—————————-

ekolup

Tytuł projektu:  „Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków”

Akronim: EKOŁUPKI

PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS ? POLSKI GAZ ŁUPKOWY

Nr umowy: BG1/EKOŁUPKI/13

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Macuda, prof . nadzw.

pgnigaghdd

—————————-

polskitechn

Tytuł projektu:  ” Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych?

Akronim: ResDev

PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS ? POLSKI GAZ ŁUPKOWY

Nr umowy: BG1/ResDev/13

Kierownik projektu: dr hab. inż. Czesław Rybicki, prof . nadzw.

—————————-

ncbragh

Tytuł projektu:  ” Zintegrowany model inżynierii złożowej do eksploatacji złóż gazu w łupkach?

Akronim: IRES

PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS ? POLSKI GAZ ŁUPKOWY

Nr umowy: BG1/IRES/13

Kierownik projektu: prof.  dr hab. inż. Stanisław Nagy

ires

—————————-

opidril1

Tytuł projektu:  ?Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertnicznych i cementowania otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż  gazu łupkowego.?

Akronim:  OPTIDRILLTEC

PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS ? POLSKI GAZ ŁUPKOWY

Nr umowy: BG1/OPTIDRILLTEC/13

Kierownik projektu: prof.  dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

optidrill2

—————————-

diox1

Tytuł projektu : ?Opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2 na drodze analiz numerycznych badan eksperymentalnych?

Akronim:  DIOX4SHELL

PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU BLUE GAS II? POLSKI GAZ ŁUPKOWY

Nr umowy: BG2/DIOX4SHELL/14

Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Knez

diox2

—————————-

eit

Tytuł projektu: European?s Unconventional Natural Gas Laboratory, UNGASLAB

Program w jakim projekt jest realizowany wraz z numerem umowy: 7.7.190.7011/W-30  KIC InnoEnergy SE Innovation Project

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy