Rada Wydziału

Rada Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu składa się z 28 osób, w tym dziewiętnastu pracowników WWNiG jest samodzielnymi pracownikami nauki z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Od 1969 roku Wydział posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych (Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 20.09.1969 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych. Monitor Polski z 1969 r. Nr 43, poz. 346).

W roku 1994 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie Górnictwa (Uchwała Prezydium Centralnej Komisji z dnia 25.04.1994). Natomiast Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych ukazało się w dniu 26.01.1996 r. w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych. Monitor Polski z 1996 roku nr 17. Poz. 219).

Członkowie Rady Wydziału

Władze Wydziału

Andrzej Gonet, prof. dr hab. inż. – Dziekan Wydziału
Czesław Rybicki, dr hab. inż. – Prodziekan ds. Nauki
Jan Macuda, dr hab.  inż. – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
Jan Ziaja, dr hab. inż. – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

Samodzielni pracownicy naukowi

Zbigniew Fąfara, dr hab. inż.
Maciej Kaliski, prof. dr hab. inż.
Mariusz Łaciak, dr hab. inż.
Stanisław Nagy, prof. dr hab. inż.
Stanisław Rychlicki, prof. dr hab. inż.
Jakub Siemek, prof. zw. dr hab. inż.
Jerzy M. Stopa, prof. dr hab. inż.
Stanisław Stryczek, prof. dr hab. inż.
Adam Szurlej, dr hab. inż.
Tomasz Śliwa, dr hab. inż.
Jarosław Ślizowski, dr hab. inż., prof. AGH
Kazimierz Twardowski, prof. dr hab. inż.
Barbara Uliasz-Misiak, dr hab. inż.
Rafał Wiśniowski, prof. dr hab. inż.
Paweł Wojnarowski, dr hab. inż.

Przedstawiciele pozostałych pracowników

Jacek Blicharski, dr inż.
Piotr Kosowski, dr inż.
Elżbieta Wojna-Dyląg, dr inż.
Danuta Zagrajczuk, dr inż.
Jolanta Ulman, mgr

Przedstawiciele doktorantów i studentów

Kamila Jamróz
Piotr Kiebzak
Katarzyna Kurowska
Bartłomiej Zawadzki