Rada Wydziału

Rada Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu składa się z 34 osób, w tym dwudziestu pracowników WWNiG jest samodzielnymi pracownikami nauki z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Od 1969 roku Wydział posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych (Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 20.09.1969 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych. Monitor Polski z 1969 r. Nr 43, poz. 346).

W roku 1994 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie Górnictwa (Uchwała Prezydium Centralnej Komisji z dnia 25.04.1994). Natomiast Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych ukazało się w dniu 26.01.1996 r. w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych. Monitor Polski z 1996 roku nr 17. Poz. 219).

Członkowie Rady Wydziału

Władze Wydziału

prof. dr hab. inż. Rafał WIŚNIOWSKI – Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Barbara ULIASZ-MISIAK, prof. AGH – Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Adam SZURLEJ – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
dr  inż. Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. inż. Andrzej GONET
prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI
prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY
prof. dr hab. inż. Jerzy M. STOPA
prof. dr hab. inż. Stanisław STRYCZEK
dr hab. inż. Jan MACUDA, prof. AGH
dr hab. inż. Mariusz ŁACIAK, prof. AGH
dr hab. inż. Czesław RYBICKI, prof. AGH
dr hab. inż. Paweł WOJNAROWSKI, prof. AGH
dr hab. inż. Jan ZIAJA, prof. AGH
dr hab. inż. Zbigniew FĄFARA
dr hab. inż. Dariusz KNEZ
dr hab. inż. Tomasz ŚLIWA, prof. AGH

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

dr inż. Jacek BLICHARSKI
dr inż. Łukasz KLIMKOWSKI
dr inż. Piotr KOSOWSKI
dr inż. Mirosław RZYCZNIAK
dr inż. Danuta ZAGRAJCZUK

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami

mgr inż. Robert ŚLIZIEŃ
mgr Jolanta ULMAN

Przedstawiciele doktorantów i studentów

Dawid FOLTA
Kamil LUKASZCZYK
Natalia TYMOCZKO
Aleksandra SZURLEJ
Rafał WOŹNIAK
Oliwia WOŹNIAK
przedstawicielka doktorantów Magdalena Gaczoł