Rada Wydziału

Rada Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu składa się z 34 osób, w tym dwudziestu pracowników WWNiG jest samodzielnymi pracownikami nauki z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Od 1969 roku Wydział posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych (Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 20.09.1969 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych. Monitor Polski z 1969 r. Nr 43, poz. 346).

W roku 1994 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie Górnictwa (Uchwała Prezydium Centralnej Komisji z dnia 25.04.1994). Natomiast Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych ukazało się w dniu 26.01.1996 r. w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych. Monitor Polski z 1996 roku nr 17. Poz. 219).

Członkowie Rady Wydziału

Władze Wydziału

prof. dr hab. inż. Rafał WIŚNIOWSKI - Dziekan Wydziału dr hab. inż. Barbara ULIASZ-MISIAK, prof. AGH - Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Adam SZURLEJ - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr  inż. Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. inż. Andrzej GONET prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY prof. dr hab. inż. Jerzy M. STOPA prof. dr hab. inż. Stanisław STRYCZEK dr hab. inż. Jan MACUDA, prof. AGH dr hab. inż. Mariusz ŁACIAK, prof. AGH dr hab. inż. Czesław RYBICKI, prof. AGH dr hab. inż. Paweł WOJNAROWSKI, prof. AGH dr hab. inż. Jan ZIAJA, prof. AGH dr hab. inż. Zbigniew FĄFARA dr hab. inż. Dariusz KNEZ dr hab. inż. Tomasz ŚLIWA, prof. AGH

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

dr inż. Jacek BLICHARSKI dr inż. Łukasz KLIMKOWSKI dr inż. Piotr KOSOWSKI dr inż. Mirosław RZYCZNIAK dr inż. Danuta ZAGRAJCZUK

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami

mgr inż. Robert ŚLIZIEŃ mgr Jolanta ULMAN

Przedstawiciele doktorantów i studentów

Dawid FOLTA Kamil LUKASZCZYK Natalia TYMOCZKO Aleksandra SZURLEJ Rafał WOŹNIAK Oliwia WOŹNIAK przedstawicielka doktorantów Magdalena Gaczoł