Dostęp do bazy OnePetro

Opublikowany 05.01.2011 | Z życia Wydziału
Uprzejmie informujemy, że 1.01.2011 dostęp do bazy OnePetro jest możliwy z komputerów w całej sieci uczelnianej Adres dostępu: http://www.onepetro.org/mslib/app/newSearch.do  OnePetro to pełnotekstowa baza obejmująca literaturę techniczną (obecnie ponad 85 000 dokumentów) m.in. z zakresu geologii naftowej, geofizyki, geochemii, poszukiwań gazu i ropy,  wiertnictwa, geoinżynierii, inżynierii złożowej, eksploatacji złóż ropy naftowe i gazu ziemnego (także gazu niekonwencjonalnego: ?shale?, ?tight?, ?CBM?) ,  szacowania zasobów ropy i gazu ziemnego,   ochrony środowiska,  podziemnego magazynowania gazu, przygotowania gazu i ropy naftowej do transportu, transportu ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a także zagadnień związanych z procesami geosekwestracji CO2.  Ewentualne uwagi i komentarze prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej; (tel. 12 617 32 15; e-mail oin@bg.agh.edu.pl).

Dodaj komentarz