Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Opublikowany 12.10.2017 | Z życia Wydziału
W dniu 10 października 2017 r.odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 w Auli AGH od podniosłego odśpiewania „Gaude Mater” przez chór Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Po tym wystąpieniu głos zabrał Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, który oficjalnie przywitał władze AGH w osobie prof. dr hab. inż. Mirosława Karbowniczka, Prorektora ds. Ogólnych, emerytowanych  pracowników Wydziału, przedstawicieli instytutów badawczych, a także licznie przybyłych przedstawicieli przemysłu. Następnie prorektor prof. Mirosław Karbowniczek zwracając się do kandydatów na studentów pierwszego roku pogratulował wyboru, podkreślił zalety WWNiG i życzył powodzenia i sukcesów na studiach. W dalszej części uroczystości dziekan prof. Rafał Wiśniowski, przybliżył historię Wydziału, podkreślił jubileusz 50-lecia Wydziału przypadający na 2017 r., scharakteryzował główne obszary działalności naukowej oraz kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału. W swoim przemówieniu dziekan podkreślił także liczne osiągnięcia Wydziału. Następnie głos zabrali przybyli goście – przedstawiciele przemysłu. Jako pierwszy Pan Radosław Bartosik, wiceprezes PGNiG SA, absolwent WWNiG, który odczytał adres okolicznościowy wystosowany przez Pana Piotra Woźniaka, Prezesa Zarządu PGNiG SA. Następnie głos zabrał Pan Marian Żołyniak, członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, także absolwent WWNiG, który zwracając się do studentów wskazał na perspektywy zatrudnienia w PSG po zakończeniu studiów.  Godnym uwagi było wystąpienie Pana Artura Zawartko, wiceprezesa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który wręczył pamiątkowe listy gratulacyjne związane ze zorganizowanym przez Spółkę programem stażowym dla najlepszych absolwentów WWNiG z 2017 r. Staże otrzymali: Dorota Maziarz, Michał Kuk, Daniel Ochnicki, Marta Orczyk i Mateusz Zegar. Następnie prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski, Przewodniczący Rady Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, nawiązując do jubileuszu 50-lecia WWNiG poinformował o uhonorowaniu byłych Dziekanów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu miniaturami łańcuchów dziekańskich. W ten symboliczny sposób podziękowano byłym dziekanom Wydziału za lata ich ciężkiej pracy na rzecz Wydziału. Pamiątkowe insygnia władzy dziekańskiej zostały wręczone przez prorektora prof. M. Karbowniczka: prof. dr hab. inż. Józefowi RACZKOWSKIEMU, prof. dr hab. inż. Kazimierzowi LISZCE, prof. dr hab. inż. Stanisławowi RYCHLICKIEMU, prof. dr hab. inż. Andrzejowi GONETOWI, prof. dr hab. inż. Jakubowi SIEMKOWI oraz prof. dr hab. inż. Stanisławowi STRYCZKOWI. Miniatury łańcuchów zostały ufundowane przez Fundację Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje.Następnie miała miejsce długo wyczekiwana chwila przez kandydatów na studentów– immatrykulacja studentów I roku. Od tego momentu WWNiG powiększył się o około 150 studentów I roku na kierunku Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza.  W dalszej części uroczystości głos zabrał przedstawiciel studentów I roku oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego. Inauguracja roku akademickiego 2017-2018 została zwieńczona interesującym wykładem dr inż. Joanny Lewandowskiej-Śmierzchalskiej na temat: "Zastosowania wielokryterialnych metod wspomagania decyzji w zarządzeniu strukturami geologicznymi”. Na zakończeniu uroczystości  ponownie wystąpił chór Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” i odśpiewał radośnie „Gaudeamus”, a dziekan prof. R. Wiśniowski podziękował za przybycie i poinformował uroczyście o rozpoczęciu roku akademickiego 2017/2018. Zobacz galerię zdjęć

Komentarze wyłączone