WWNiG wśród najlepszych

Opublikowany 19.05.2017 | Z życia Wydziału

Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz pierwszy opublikowała Ranking Studiów Inżynierskich 2017, w którym oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Według kapituły Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi najlepsze studia inżynierskie w Polsce na kierunkach Fizyka Techniczna, Inżynieria Materiałowa oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Pionierski ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich. – W tym projekcie kluczowa jest świadomość, iż zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia leży w interesie państwa polskiego i naszej wspólnej, gospodarczej przyszłości – wskazuje pomysłodawca zestawienia Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. – Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zasady rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W jej skład weszli eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego oraz przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Do oceny kierunków studiów posłużyło 13 wskaźników pogrupowanych w sześciu kryteriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki (ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; uprawnienia do nadawania stopni naukowych; nadane stopnie naukowe), efektywność naukowa (publikacje; cytowania; indeks Hirscha), potencjał dydaktyczny (jakość przyjętych na studia; dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów; wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej; akredytacje środowiskowe) oraz innowacyjność (patenty i prawa ochronne).

Twórcy zestawienia zwracają uwagę przede wszystkim na dwa wskaźniki, które brała pod uwagę kapituła. Po pierwsze, na wskaźnik przygotowany w oparciu o ogólnopolskie badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (ELA) przeprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik wykorzystuje dla danego kierunku studiów: procent absolwentów w rejestrach ZUS, ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania absolwentów oraz wysokość zarobków absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie ich zamieszkania. Po drugie, na wskaźnik „Jakość przyjętych na studia”, który mierzony jest w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych osób, które 1 października 2016 r. rozpoczęły naukę na I roku studiów stacjonarnych na danym kierunku studiów.

ZESTAWIENIE KIERUNKÓW Z AGH W RANKINGU STUDIÓW INŻYNIERSKICH 2017:

I MIEJSCE

Fizyka Techniczna – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Inżynieria Materiałowa – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Mechanika i Budowa Maszyn – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

II MIEJSCE

Automatyka i Robotyka – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Elektronika – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektrotechnika – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Energetyka – Wydział Energetyki i Paliw
Geodezja i Kartografia – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Górnictwo i Geologia – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Informatyka – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

III MIEJSCE

Budownictwo – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Górnictwo i Geologia – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Informatyka – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Inżynieria Biomedyczna – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Inżynieria Materiałowa – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Mechatronika – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

W pierwszej edycji rankingu ocenione zostały następujące kierunki: automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, kierunki IT (informatyka), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna oraz transport.

Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach, na czele jest Politechnika Warszawska, za nią Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Śląska.

Oficjalna gala, podczas której ogłoszono wyniki, odbyła się 17 maja w Warszawie. Uroczystość poprzedziło Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele uczelni technicznych i firm wysokich technologii. Tematem spotkania była „Współpraca uczelni z branżą technologiczną w zakresie kształcenia inżynierów – odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Otwarcia forum dokonali: prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor AGH oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Prof. Tadeusz Słomka uczestniczył również w sesji „Przełomowe technologie – wyzwania dla kształcenia kadr inżynierskich”.

FKW_1227

źródło: http://www.agh.edu.pl/info/article/kierunki-z-agh-wsrod-najlepszych-w-nowym-rankingu-studiow-inzynierskich/

fot. Krzysztof Wojciewski

Komentarze wyłączone