Polska Nagroda Innowacyjności 2015 dla Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Opublikowany 04.01.2016 | Z życia Wydziału
nagroda-wnigMiło nam poinformować, że Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii ?uczelnie wyższe?. Wyróżnienie zostało przyznane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję ?Forum Przedsiębiorczości? podczas tegorocznego III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w Łodzi. W konkursie kapituła wyróżniła najbardziej kreatywne uczelnie, instytuty i firmy działające w Polsce, których prace badawczo-rozwojowe są oryginalne i znajdują zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Wręczenie statuetki przez Redaktora Naczelnego Forum Przedsiębiorczości Krzysztofa Dyłę w towarzystwie Redaktora Sławomira Dudy dziekanowi Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Gonetowi odbyło się 16.12.2015 roku w AGH w obecności JM Rektora AGH prof. dra hab. inż. Tadeusza Słomki, prorektora ds. Współpracy prof. dra hab. inż. Tomasza Szmuca i prodziekana WWNiG ds. Nauki dra hab. inż. Czesława Rybickiego, prof. AGH.
Foto. Z. Sulima

Foto. Z. Sulima

certyfikatpap

Komentarze wyłączone