Puchar i tytuł Laureata dla „Poradnika Górnika Naftowego”

Opublikowany 14.06.2016 | Z życia Wydziału
Puchar Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz tytuł laureata Technicus 2016 w kategorii Najlepszy Poradnik Techniczny. W dniach 19-22 maja odbywały się 7. Warszawskie Targi Książki i towarzyszące im 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. W Targach wzięło udział ośmiuset piętnastu wystawców z dwudziestu pięciu krajów oraz tysiąc siedemnastu autorów Ważnymi wydarzeniami towarzyszącymi każdej edycji targów są Konkursy, w tym  na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA, oraz konkursy na wydawnictwa profesjonalne.:
  • ACADEMIA 2016,
  • ECONOMICUS 2016 na najlepszą książkę ekonomiczną (Konkurs Dziennika Gazety Prawnej),
  • TECHNICUS 2016 (Konkurs Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT),
  • Nagroda prof. Jerzego Skowronka przyznawana autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki,
  • oraz Nagrody Magazynu Literackiego KSIĄŻKI im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.
Celem Konkursu jest wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Nagrody w Konkursie TECHNICUS przyznawane są w dwóch kategoriach: 1.   najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną, 2.   najlepszy poradnik techniczny, zwarte wydawnictwo książkowe Na tegoroczny Konkurs zostały zgłoszone 53 pozycje z 22 wydawnictw. W procedurze konkursowej Kapituła wysoko oceniła poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych pozycji, a w wyniku postępowania konkursowego postanowiła przyznać: Puchar FSNT-NOT i tytuł Laureata TECHNICUS 2016 w kategorii NAJLEPSZY  PORADNIK  TECHNICZNY pozycji ?Poradnik Górnika Naftowego?, pracy zbiorowej pod red. Stanisława Stryczka, Wydawnictwa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego; notpor techn Puchar FSNT-NOT i tytuł Laureata TECHNICUS 2016 w kategorii NAJLEPSZY  PORADNIK  TECHNICZNY [http://sitpnig.pl/ z dnia 01.06.2016] Redaktorem naczelnym i przewodniczącym Rady Programowej Poradnika Górnika Naftowego jest prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki. Redaktorem tomu II jest prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek. Poradnik został opracowany przez zespół autorski w składzie: mgr inż. Anna Bieda, prof. dr hab. inż. Danuta Bielewicz, mgr inż. Angelika Druzgała, mgr inż. Alfons Dudek, mgr inż. Małgorzata Formela, mgr inż. Andrzej Goc, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, dr inż. Zdzisław Herman, dr inż. Dariusz Knez, mgr inż. Tomasz  Kowalski, dr inż. Iwona Kowalska-Kubsik, mgr inż. Anna Pikłowska, prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, dr inż. Aneta Śliwa, dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, mgr inż. Paweł Zapiór, mgr inż. Albert  Złotkowski. Recenzentem tomu II był: prof.dr hab. inż. Józef Raczkowski W obszernej strukturze merytorycznej liczącej 1124 strony Poradnik zawiera: przedmowę, wprowadzenie, 11 rozdziałów jak również skróty i akronimy oraz skorowidz. Poszczególne rozdziały zawierają następujące zagadnienia: Rozdział 1. Metody wykonywania otworów ? Stanisław Stryczek, Albert Złotkowski Rozdział 2. Narzędzia wiercące ? Rafał Wiśniowski, Angelika Druzgała, Tomasz Kowalski, Anna Bieda Rozdział 3. Przewód wiertniczy ? Dariusz Knez, Angelika Druzgała Rozdział 4. Rury okładzinowe ? Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Paweł Zapiór, Tomasz Śliwa, Aneta Śliwa Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne, wyposażenie kolumn rur okładzinowych, przygotowanie otworu do rurowania i cementowania  ? Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Małgorzata Formela, Anna Pikłowska, Albert Złotkowski Rozdział 6. Technologia płuczek wiertniczych ? Danuta Bielewicz, Alfons Dudek, Andrzej Goc, Zdzisław Herman Rozdział 7. Uszczelnianie (cementowanie) kolumn rur okładzinowych ? Stanisław Stryczek, Rafał Wisniowski, Albert Złotkowski Rozdział 8. Technologia wiercenia otworów ? Andrzej Gonet Rozdział 9. Wiercenie otworów kierunkowych ? Andrzej Gonet Rozdział 10. Wiercenie otworów z zastosowaniem metody udarowo-obrotowej ? Tomasz Śliwa, Tomasz Kowalski, Anna Bieda Rozdział 11. Komputerowe wspomaganie projektowania hydrauliki  otworowej ? Iwona Kowalska-Kubsik. Poradnik został wydany przez Zarząd Główny SITPNiG na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. prace Prace zgłoszone na konkurs JPG NOT ? Technicus 2016 Powyższa informacja została opracowana na podstawie: http://sitpnig.pl/z dnia 01.06.2016. Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki Dr inż. Stanisław Szafran

Komentarze wyłączone