Regulamin przyznawania środków finansowych służących rozwojowi doktorantów i młodych pracowników nauki

Opublikowany 26.03.2012 | Z życia Wydziału
W związku z planowanym uruchomieniem finansowania niektórych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (w związku z Ustawą o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. nr 96/2010, poz.615) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. nr 218/2010, poz. 1438)) prosimy o przesłanie wniosków o finansowanie tych badań do dn. 30.03.2012 wraz z odpowiednim uzasadnieniem i dokumentami określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI (do wglądu w Dziekanacie) - REGULAMIN   Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw. Prodziekan Wydziału

Dodaj komentarz