Sekcja BHP zaprasza na wykład pt. ?Zapobieganie chorobom narządu głosu u nauczycieli?.

Opublikowany 31.05.2011 | Z życia Wydziału
Sekcja BHP zaprasza na wykład pt. ?Zapobieganie chorobom narządu głosu u nauczycieli?.
Data i miejsce wykładu: 07 czerwca 2011,  A2 , sala nr 101, godz. 12:00 Wykładowca:                 lek. Teresa Łączkowska ? specjalista medycyny pracy, Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy Czas trwania wykładu : 50 minut   Wykład jest realizowany w ramach programu promocji zdrowia opracowanego przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy. Podczas wykładu zostaną omówione czynniki wpływające na stan narządu głosu, a także warunki skorzystania z nieodpłatnych świadczeń, takich jak: - nauka prawidłowej techniki emisji głosu (indywidualne zajęcia z logopedą) - diagnostyka zaburzeń narządu głosu (konsultacja foniatryczna) - rehabilitacja lecznicza   W każdym roku w Uczelni orzeka się kilka chorób zawodowych związanych z narządem głosu. Dane literaturowe dotyczące przyczyn zapadalności na ww. choroby zawodowe na pierwszym miejscu wymieniają brak odpowiedniej edukacji w zakresie prawidłowej techniki emisji głosu i odpowiedniej profilaktyki medycznej.   Wstęp wolny dla pracowników naukowo-dydaktycznych.
 

Dodaj komentarz