Stypendium MNiSW dla studenta WWNIG

Opublikowany 07.01.2018 | Z życia Wydziału

Inż. Wojciech Labuda już po raz drugi otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe jako jedna z dwóch osób w Polsce na kierunku górnictwo i geologia. Oprócz Pana W. Labudy stypendium otrzymało jeszcze siedmiu studentów z AGH, więcej informacji:
http://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/doktoranci-i-studenci-agh-ze-stypendiami-ministra/

Do osiągnięć Pana Wojciecha w minionym roku akademickim należały m.in.: artykuł w czasopiśmie Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, udział w projekcie badawczym poświęconym zagospodarowaniu metanu ze zrobów, a także 1. miejsce w Europie w konkursach SPE – Student Paper Contest i PetroBowl Championship.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane jest rokrocznie wyróżniającym się studentom i doktorantom za wybitne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach naukowych. Ocenie podlegają: publikacje naukowe, patenty, udział w projektach badawczych, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych czy nagrody uzyskane w konkursach międzynarodowych. Na rok akademicki 2017/2018 w całej Polsce przyznano 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom o jednorazowej wysokości odpowiednio 15 tys. i 25 tys. złotych.
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-stypendiach-ministra-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2017-2018-dla-studentow-i-doktorantow.html

Labuda Wojciech - ATCE

Komentarze wyłączone