Sukces studenta Wojciecha Labudy w Moskwie

Opublikowany 05.12.2017 | Z życia Wydziału
W dniach 28-30 listopada br. w Moskwie odbyła się międzynarodowa studencka konferencja poświęcona branży naftowej 9th International YouthScientific and PracticalCongress „Oil&GasHorizons”. Na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Nafty i Gazu im. I.M. Gubkina zgromadziło się kilkudziesięciu studentów z 23 krajów i 35 uniwersytetów z całego świata, prezentujących wyniki swoich badań w 7 sesjach referatów oraz sesji posterów. Student naszego Wydziału – Wojciech Labuda w sesji „Young Professionals” zaprezentował referat pt. „AbandonedMineMethane– Bridge betweenOld and New”, poświęcony analizie opłacalności pozyskania metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Opiekunem naukowym studenta jest mgr inż. Jacek Hendel z Katedry Inżynierii GazowniczejWWNiG. Podczas konferencji miały miejsce również rozgrywki „Petro Olympic Games” – quizu dotyczącego wiedzy o branży naftowej, rozwiązywanego w międzynarodowych zespołach. Zespół Wojciecha Labudy złożony ze studentów uniwersytetów w Kazaniu, Moskwie i Clausthal zajął w nich 2. miejsce. Wyjazd i uczestnictwo w konferencji Wojciech Labudy było sfinansowane w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z Najlepszych! 2.0” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Gratulujemy sukcesów! Moskwa_1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Komentarze wyłączone