Wielki sukces studentów naszego wydziału

Opublikowany 19.12.2014 | Z życia Wydziału
Studenci Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH: Dawid Bydłosz, Tomasz Małachowski i Jakub Pitera zdobyli 12 grudnia 2014 roku pierwsze miejsce w Budapeszcie na konkursie UPPP 2014 organizowanym przez Firmę MOL Group. Konkurs był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap był turową internetową symulacją eksploracji i eksploatacji złóż na koncesji na podstawie dostępnych w grze danych, które były odwzorowaniem realnych warunków geologicznych w pewnym rejonie Pakistanu. Na podstawie wyliczeń trzeba było zlecić wiercenia, zbudować odpowiednią infrastrukturę i osiągnąć maksymalne zyski ze sprzedaży wydobytej ropy. W tym etapie brały udział 972 trzyosobowe drużyny z 27 uniwersytetów z całej Europy i kilku krajów Azji, spośród których pierwsze 10 drużyn było zaproszonych na wyjazd do Budapesztu, z czego pierwsze 5 drużyn walczyło dalej w drugim etapie, a drużyny z miejsc 6-10 brały pasywny udział w wydarzeniu. Po tej rundzie nasi studenci byli sklasyfikowani na 5-tym miejscu. W drugim etapie prezentowali przed jury i publicznością, które składały się z pracowników i członków zarządu firmy MOL Group, całościową koncepcję i strategię rozwoju firmy, która uwzględniać miała praktycznie wszystkie czynniki, od sytuacji politycznej przez technologie, wahania cen ropy, ekonomię po kryzys na rynku pracy i kwestie demograficzne. Prezentacja była wygłaszana w języku angielskim, trwała ok. 20 minut, po niej przez 10 minut pytania zadawało jury. Prezentacja polskich studentów została oceniona najlepiej ze wszystkich i zajęli 1-sze miejsce. Pozostałe drużyny w drugim etapie to gospodarze (3 drużyny) i z Pakistanu (1 drużyna). Na podkreślenie zasługuje również fakt że nasz złoty team był najmłodszy ze wszystkich uczestnikami finału, gdyż pozostali zawodnicy byli albo na studiach magisterskich, albo doktoranckich. Mając to na uwadze żywimy głęboką nadzieję, że to nie ostatnie słowo naszego ?ZŁOTEGO TERCETU?. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Jan Ziaja gvNJmnURrssi__X5FmANVRDtDN4JObYG6gt4kq17AqM

Komentarze wyłączone