Wizyta delegacji China University of Petroleum – Beijing w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Opublikowany 14.01.2014 | Z życia Wydziału
W dniach 19 ? 20 grudnia 2013 gościła z wizytą w AGH w Krakowie delegacja Chińskiego Uniwersytetu Naftowego w Pekinie. Była to rewizyta wizyty złożonej przez delegację AGH pod przewodnictwem prof. Tomasza Szmuca Prorektora AGH w Chinach.   W skład delegacji chińskiej wchodzili: Profesor Zhang Laibin ? Rektor Uniwersytetu Profesor Xiao Lizhi ? Dziekan Wydziału Geofizyki I Inżynierii Informatycznej Profesor Sun Xudong ? Dyrektor Biura d/s Kontaktów Międzynarodowych.   Najpierw odbyło się spotkanie u prof. Tomasza Szmuca Prorektora AGH. W spotkaniu ze strony AGH wzięli udział: prof. Stanisław Nawrat ? pełnomocnik Rektora AGH ds. kontaktów z Chinami, dr hab. inż. Czesław Rybicki ? prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, prof. Jerzy Stopa ? kierownik Katedry Inżynierii Naftowej na WWNiG, prof. Stanisław Rychlicki ? z- ca kierownika Katedry Inżynierii Naftowej oraz mgr inż. Marta Foryś ?Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH.   W czasie spotkania p. prof. Tomasz Szmuc przedstawił główne kierunki działalności Uczelni zarówno w zakresie dydaktyki jak też badań naukowych. Zostały nakreślone ramy przyszłej współpracy pomiędzy Uczelniami m. in.: wymiana studentów, wymiana pracowników naukowych, publikacje artykułów, udziały w konferencjach i wspólnych projektach badawczych. Po spotkaniu u prof. Tomasza Szmuca delegacja została zaproszona na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, który był współgospodarzem całego spotkania.   Na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu delegacja została przywitana przez prof. Andrzeja Goneta ? Dziekana Wydziału, poczym odbyła się prezentacji medialna Uczelni i Wydziału przedstawiona przez dr hab. inż. Czesław Rybickiego prodziekana Wydziału. Po prezentacji Wydziału i Uczelni p. prof. Sun Xudong ? Dyrektor Biura d/s Kontaktów Międzynarodowych przedstawił interesującą prezentację Chińskiego Uniwersytetu Naftowego w Pekinie z której wynikało, że istnieje wiele wspólnych dziedzin owocnej współpracy naukowo dydaktycznej. Obie strony doszły do przekonania, że w najbliższym możliwym czasie powinno dojść do podpisania umowy, w ramach której powinna być rozwijana wymiana studentów i doktorantów, podejmowanie wspólnych projektów badawczych oraz udział w konferencjach naukowych. W tym to zakresie zostało przekazane stronie chińskiej zaproszenie do udziału w XXV jubileuszowej konferencji naukowej organizowanej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu w czerwcu 2014 roku. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem co należy uznać dobry prognostyk dalszej współpracy. Po spotkaniu na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu delegacja chińska pod przewodnictwem p. prof. Stanisław Nawrata zwiedziła wybrane laboratoria AGH. fot_chiny (fot. dr hab inż. Czesław Rybicki)

Komentarze wyłączone