Wyjazd studentów do Oddziału PGNiG w Zielonej Górze

Opublikowany 24.01.2016 | Z życia Wydziału
W dniach 25 - 27 listopada 2015r. grupa studentów z piątego roku studiów naszego Wydziału odbyła wycieczkę po Oddziale PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W ramach wyjazdu studenci mieli okazję zapoznać się z obiektami techniczno - technologicznymi do przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z Kierownikiem kopalni gazu ziemnego Kościan - Brońsko. Przedstawiciele kopalni opowiedzieli o parametrach petrofizycznych złoża oraz liczbowo przedstawili w jakim stanie sczerpania i eksploatacji jest położone ponad 2000m pod powierzchnią terenu złoże. Kopalnie Kościan-Brońsko zalicza się do jednej z najnowocześniejszych w naszym kraju oraz stanowi około 1/4 krajowego wydobycia surowca jakim jest gaz ziemny. Kopalnia jest w posiadaniu odwiertu horyzontalnego, którego celem jest zbiór gazu z terenu znajdującego się pod sąsiednim miastem. Następną lokalizacją, którą mieliśmy okazję poznać była Odazotowania Grodzisk. Pracownik obiektu opowiedział nam o głównych procesach i zjawiskach, które towarzyszą procesowi odazotowania gazu ziemnego. Jak wiadomo, na obszarze Niżu Polskiego, każdemu surowcowi węglowodorowemu towarzyszy azot. Na instalacji oczyszczanie gazu odbywa się za pomocą metody kriogenicznej, która wykorzystuje surowy koncentrat helu w ilości do 3500 m3 na dobę. Sam wsad azotowni pochodzi z 10 złóż, który wcześniej musi zostać zmieszany dla utrzymania stabilnych parametrów jakościowych oraz ilościowych. W wieży kriogenicznej procesy zachodzą w temperaturach dochodzących do -110 st C. Gaz trafiający do wieży musi być także całkowicie oczyszczony z wody, dwutlenku węgla oraz rtęci. Tego samego dnia zwiedziliśmy także Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Teren kopalni to około 11 ha. Sam obiekt jest bardzo nowoczesny, ponieważ powstał dopiero w 2013r. Kopalnia zbiera surowiec z 13 odwiertów zlokalizowanych na złożu Lubiatów-Międzychód-Grotów. Obecne prace skupiają się na bardzo dobrym rozpoznaniu złoża tak, aby prawidłowo zatłoczyć wodę w horyzonty nie ropne. Odwierty sięgają głębokości 3000 - 3200m pod powierzchnię terenu. Największym problemem związanym z eksploatacją tego złoża jest bardzo duża zawartość siarki w ropie, która dochodzi aż do 10%. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od wizyty na Terminalu Ekspedycyjnym Wierzbno. Terminal Ekspedycyjny Wierzbno jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Głównym zadaniem Terminalu jest magazynowanie i dystrybucja ropy naftowej. Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii nastąpiło z uwagi na występowanie na obiekcie substancji niebezpiecznej - ropy naftowej w ilości przekraczającej wartość progową określoną w odpowiednim rozporządzeniu. Pracownik obiektu pokazał nam system tankowania pociągów transportowych, które przewożą ropę naftową do odbiorców - ropa pochodzi ze zbiorników zlokalizowanych na obiekcie lub z rurociągu Przyjaźń - do którego Terminal posiada przyłączenie. Następnie mieliśmy okazję zobaczyć oraz poznać zasadę działania sterowni. Następnym obiektem, który zwiedziliśmy było Laboratorium Oddziału w Zielonej Górze. Laboratorium w Zielonej Górze wchodzi w skład struktury Oddziału w Zielonej Górze. Swoje funkcjonowanie rozpoczęło wraz z powołaniem Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w 1968r. Działalność badawczą realizuje w trzech pracowniach tematycznych zależnie od rodzaju przedmiotu badawczego: ? Pracownia Analiz Gazu, ? Pracownia Analiz Rop, ? Pracownia Wód Złożowych. Będąc grupą goszczącą, mieliśmy okazje poznać każdą z pracowni, gdzie zostały nam przedstawione zasady pracy, a także badania wykonywane podczas analizy płynów złożowych. Laboratorium zajmuje się analizą ropy naftowej, gazu ziemnego oraz wody złożowej z nowo odkrytych złóż, a także bada parametry jakościowe wydobywanych surowców. Tego samego dnia mieliśmy jeszcze okazję poznać walory krajoznawczo-turystyczne Zielonej Góry. Przewodnik turystyczny pokazał nam najciekawsze obiekty miasta oraz pokrótce opowiedział o historii tego miejsca. Dzień zakończony został uroczystą kolacją z przedstawicielem Dyrekcji PGNiG Oddziału w Zielonej Górze. Ostatni dzień naszego wyjazdu rozpoczęliśmy od Zapoznania się z Oddziałową Dyrekcją PGNiG w Zielonej Górze, która swoją siedzibę posiada przy ulicy Bohaterów Westerplatte 15. Pracownicy Oddziału opowiedzieli nam o możliwościach i zasadach rekrutacji do pracy w Oddziale, a także przedstawili nam zasady pracy w Działach. Zaproszono nas na krótkie prezentacje do Dyspozytorni i Działu Geologii. Obiektem, który zobaczyliśmy jako ostatni był Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice. Na samym początku Kierownik obiektu zaznajomił nas z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na Obiekcie. Głównym zadaniem PMG Wierzchowice jest realizowanie procesu zatłaczania i odbioru gazu ziemnego ze złoża. W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do wyeksploatowanego złoża Wierzchowice na głębokości około 1250m, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle. Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii nastąpiło z uwagi na ilość magazynowanego gazu ziemnego w złożu, przekraczającą określoną w odpowiednim rozporządzeniu wartość progową. Opiekunami oraz inicjatorami wyjazdu byli: ? Pani Iwona Bruczyńska ? Pan mgr inż. Albin Wojnar ? Pan mgr inż. Tomasz Włodek Za co składamy szczere podziękowania! Uczestnicy: Jan Babiarz ? Elżbieta Brażnikow ? Radosław Koszyk ? Piotr Krzeczek ? Damian Lenik ? Szymon Ligęza ? Alina Malinowska ? Jakub Pękala ? Agata Popłońska ? Adrian Raczyński ? Cezary Rybicki ? Małgorzata Spiak ? Piotr Szabat ? Anna Szczerba ? Adrian Tomaszkiewicz ? Sylwia Wolak zielgor

Komentarze wyłączone