Zaproszenie na wykład Prof. Ing. Petra Bujoka

Opublikowany 09.12.2010 | Z życia Wydziału

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu zaprasza na wykład
Sz. Pana Prof. Ing. Petra Bujoka, CSc. z Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Czechy
pt. ?Możliwość sekwestracji CO2 w strukturach geologicznych?

Termin i miejsce wykładu: piątek, 10.12.2010, godz. 9.45-11.15, sala 3 (audytorium) paw. A4

Wykład finansowany jest w ramach programu UE Kapitał Ludzki ? projekt: ?Inżynieria Naftowa i Gazownicza ? odpowiedzią na nowe wyzwania gospodarki opartej na wiedzy? POKL.04.01.01-00-362/08-00

Dodaj komentarz